وقتی دلم می گيره چه کنم...!

Resized_Untitled-1d.jpg

روزايي مثل امروزن
که تمام نقشه هاي قبلي رو خط خطي ميکنن
روزايي مثل امروزن
که معني بودن و رفتن رو تحت شعاع قرار ميدن
روزايي مثل امروزن
که مسير يه زندگي رو سر تا پا عوض ميکنن
روزايي مثل امروزن
که آخر داستان رو دوباره از سر مينويسن
روزايي مثل امروزن
که هر از چند گاهي -سره بزنگا- به آدم سر ميزنن

/ 3 نظر / 13 بازدید
مريم

سلام اره --روزايي مثل امروزن که تمام نقشه هاي قبلي رو خط خطي ميکنن-- من از اين روزا زياد ديدم!!!!!!

مريم

ابديت گن

نيم ساعته که دارم اينجا پرسه ميزنم اولش سبزه و پر نشاط اما کم کم داره پایيزی ميشه من که چشمم اب نميخوره تا زمستون دووم بياره اما يه چيزو ميدونم وقتی خوبی نباشه بدی جاشو میگیره