/ 2 نظر / 15 بازدید
ع1

ما که چيزی نديديم..ولی سال نو شما هم مبارک...برا من که اولين عيدی بود که آروم آروم (البته از جهاتی) بودم ... حتما برا شما هم همينطور بوده...