خويش را باور کن

تو با ديگران برابری
شايد برخی با استعدادتر و تواناتر از تو باشند
اماهستند عرصه هايی که آنان راتوان مبارزه با تو نيست
رويش وبالندگی خود را
با رقابت ودنباله روی از ديگران مانع شو.
با شهامت قدم در راه بگذار
تمامی آنچه که می خواهی بدان دست يابی بپروران
آزمون های نو را جستجو کن
به ديدارهای تازه همت کن
بياموز تا به حال وآيندهات
ابعاد تازه بيفزايی.
تو خود انسانی هستی همطراز با ديگران
اين حقيقت پذيرا شو
آن را جان بخش
به کارش گير
و سر افراز باش.
در اين باور که کيستی
به سوی غايی ترين فضيلت رهسپار شو
آن را لمس کن در چنگ بفشارش
بدان که به انجامش قادری
برای پيروزی در زندگی
زندگیکن.
يقينا بدان دست خواهی يافت.
دیانا وست لیک
سرافراز باشید
01.gif

/ 9 نظر / 9 بازدید
marziyeh

سلام با زحمتهای ما چی کار می کنی؟ چشم ........ خداحافظ و چون می دونم شبها می خونی شب بخير.

marziyeh

راستی ما بعضی ها را می لينکيم

نویدجون

خیلی زیبا و خالب بید......اگه امروز وقت کردم می لینکمت....می خاستم هفته زن رو ادامه بدم ولی........

MARYAM

مي بينم كه هاي كلاس صحبت مي كني!!! \مي سر تي فدا

احمد

چه رشته ای و کجا درس ميخونی؟

mf

چرا نمی ابديتی پس؟با اجازه لينکيدمت

mehri

الهام جان سلام خيلی زيبا بود وخيلی خوشحالم که با کسی دوست هستم که صاحب چنين تفکری است با اميد موفقيت برای تو

محبوبه

وقتی وبلاگ ساختم جوابتو می دم .