دروازه های انتها

وقتی دلم می گيره چه کنم...!

روزايي مثل امروزن
که تمام نقشه هاي قبلي رو خط خطي ميکنن
روزايي مثل امروزن
که معني بودن و رفتن رو تحت شعاع قرار ميدن
روزايي مثل امروزن
که مسير يه زندگي رو سر تا پا عوض ميکنن
روزايي مثل امروزن
که آخر داستان رو دوباره از سر مينويسن
روزايي مثل امروزن
که هر از چند گاهي -سره بزنگا- به آدم سر ميزنن

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٢/۱٩ - الهام