دروازه های انتها

 

بعضی وقتا که ناراحتم فکر می کنم که چقدر خوبه که شماره های روی ساعت خونمون

از ۱۲ تا بيشتر نيست!و گرنه می دونی بايد چقدر صبر می کردی تا اون روز تمام بشه و

روزا چقدر طول می کشيدن تا تموم بشن!!!نه؟؟!!

 

چرا تا شکفتم

چرا تا تو را داغ بودم نگفتم 

چرا بی هوا سرد شد باد

چرا از دهن

حرفهای من

افتاد!

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٤/۸ - الهام