دروازه های انتها

 

سلام به همگی ...
مثل اينکه بالاخره اين پشتکار ما جواب داد وما رفتنی شديم
پيش به سوی نمايشگاه بين اللملی کتاب
وقتی برگشتم همه چی رو براتون تعريف می کنم.
پايدار باشيد.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٢/٢/٢٢ - الهام