دروازه های انتها

پيام اينترنتی يک مرد آدمخوار!!!!!!!!

((احساس جالبی بود اينکه فرد ديگری را درون خود دارم.))اين جمله به ياد ماندنی بزرگترين جنايتکار تاريخ کشورآلمان است.
((جانستن))۴۱ ساله در سال ۲۰۰۱،يک مهندس اهل شهر برلين را به قتل رساندوقسمتهايی از بدن او را خورد.او اکنون در زندان شهر روتن بورگ آلمان جزئيات تکان دهنده اين اقدام خود را برای بازپرسان تعريف می کند.قبل از وقوع اين جنايت جانستن يک مرد کاملا معمولی بود.
او ده روز قبل از بازداشت شدن ،تولد ۴۱سالگی خود را جشن گرفت.رئيس او در يک شرکت کامپيوتری می گويد:
در شرکت همه شوکه شده اند .او همکار مهربان،بسيار با استعدادوبی نهايت محبوب بود.
جانستن از ۸ سال قبل در يک شرکت کامپيوتری در کاسل کار می کند.
او با مهارت تمايلات بيمارگونه خود را پنهان نگه داشته بود.يکی از همکاران او تعريف می کند،او در همه مهمانيها شرکت می کرد.هيچ کس از احساسات درونی او اطلاع نداشت.
هيچ کس به خاطر ندارد که برای اولين بار آگهی اينترنتی((در جستجوی جوانان ۱۸ تا ۳۰ ساله قوی و سالم برای کشتن هستم.))چه زمانی بر روی شبکه قرار گرفت.اما به هر حال برندمهندس ۴۲ ساله اهل شهر برلين پس از ذيدن اين آگهی با جانستن تماس گرفت .آنها اولين قرار خود را در ایستگاه راه آهن شهر روتن بورگ گذاشتند.
جرئيات قتل هولناک
جانستن در اولين اعترافات خود در اداره پليس گفت:من در ايستگاه راه آهن کاسل به دنبال برند رفتم. ما با هم به داروخانه رفتيم وقرص مسکن خريديم .در طول راه به طرف روتن بورگ جزئيات قتل را با هم بررسی کرديم.او کاملا برای مرگ آماده بود.اما وقتی به خانه رسيديم او نظرش تغيير کرد و خواست که به برلين برگردد. من هم در برابر اين تصميم او مقاومت نکردم.
برند را به ايستگاه راه آهن بردم وبرايش بليت خريدم.وی باز هم تغيير عقيده داد و ما باهم به خانه برگشتيم.
جانستن با خونسردی ادامه داد:طبق برنامه اول قطعه ای از بدن او را کنديم و با هم خورديم .بعد به حمام رفتیم.برند در وان دراز کشید تا بدون درد خون از بدنش خارج شود .
بعد طبق قراری که داشتیم من کار خود را آغاز کردم.
آن دو تمام مراحل قتل را فیلمبردای کردند.
هر چند جانستن به دنبال قربانیان دیگری می گشته اما پس از برند هیچ کس برای سلاخی آماده نشده است.!!!!!!!

نمی دونم چی بايد بگم ...دوره آخرالزمان که می گفتند حتما همينه ديگه.......

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٢/٢/٢۱ - الهام